عصر کرد - قائدتا آنها چیزی دارند که بهشان شانس نامزد شدن در چند رشته را داده است و در چندین بخش نیز توانسته اند این مجسمه طلایی را از آن خود سازند
فاتحان جایزه اسکار 
فیلم هایی که بیشترین جایزه اسکار را بردند بی شک جزو عالی ترین فیلم ها هستند. قائدتا آنها چیزی دارند که بهشان شانس نامزد شدن در چند رشته را داده است و در چندین بخش نیز توانسته اند این مجسمه طلایی را از آن خود سازند.
بیشتر بدانید : فیلم هایی که بیشترین جایزه اسکار را کسب کردند + عکس
در زیر لیست 10 فیلم را معرفی میکنیم که بیشترین جایزه اسکار را برده اند.
فیلم تایتانیک
تایتانیک در 14 رشته نامزد شد و 11 جایزه برد.
بن هور
فیلم بن هور هم 11 جایزه برد درحالیکه در 12 رشته نامزد شده بود.
ارباب حلقه ها- بازگشت پادشاه
این فیلم هم 11 جایزه برد و در 11 رشته هم نامزد شده بود.
West Side Story
این فیلم 10 جایزه گرفت و در 11 رشته نامزد شده بود.
بیمار انگلیسی
فیلم بیمار انگلیسی در 12 رشته نامزد شده بود، 9 جایزه گرفت.
فیلم گیگی
در 9 رشته نامزد شده بود و هر 9 جایزه را هم گرفت.
آخرین امپراطوری
این فیلم هم در 9 رشته نامزد شده بود و هر 9 جایزه را هم گرفت.
برباد رفته
بر باد رفته در 13 رشته نامزد شده بود، 8 جایزه به دست آورد.
از اینجا تا ابدیت
از اینجا تا ابدیت در 13 رشته نامزد شده بود، 8 جایزه به دست آورد.
میلیونر زاغه نشین
میلیونر زاغه نشین در 10 رشته نامزد شده بود و 8 جایزه را از آن خود کرد.
بیشتر بدانید : اسکار شگفتی ساز 2020: انگل جوایز را درو کرد/ ناکامی اسکورسیزی + عکس
بیشتر بدانید : لیست رکوردداران و بهترین بازیگران مرد «اسکار» تا به ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار