ستاد فرهنگ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در گزارشی تحلیلی تاریخی به جنگ های بیولوژیک و فرضیاتی که در مورد منشأ طبیعی یا ساختگی بودن ویروس کرونا است پرداخت.

به گزارش مشرق ، ستاد فرهنگ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحلیلی تاریخی در خصوص جنگ های بیولوژیک داشته که به فرضیات منشأ طبیعی یا ساختگی ویروس کرونا پرداخته است.
بخش هایی از این گزارش به شرح زیر است :
در مقدمه این گزارش آمده است : بررسی دقیق جنگ های بیولوژیکی و انواع و تکنیک های آنها به دلایل متعددی ازجمله عدم ثبت دقیق وقایع، روشن نبودن عامدانه بودن یا نبودن رویدادهای مربوط به بیماری های فراگیر، عدم بررسی و آزمایش علمی آنها، سوگیری یا نقص گزارش ها و یا مخفی کردن مدارک آن توسط دولت ها و یا رؤسا و ... امکان پذیر نیست.
اقدام برای تدوین برنامه های جنگ بیولوژیکی که به عنوان تسلیحات کشتار جمعی محسوب می شوند، توسط دولت ها در قرن بیستم آغاز شد و در طول جنگ جهانی اول و به ویژه جنگ جهانی دوم موردتوجه بسیاری از کشورها قرار گرفت؛ هرچند بسیاری از این برنامه ها به دلایل مختلفی ازجمله فشار کنوانسیون های بین المللی مانند پروتکل ۱۹۲۵ ژنو، کنوانسیون سلاح های بیولوژیکی و سمی ۱۹۷۲ و کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی ۱۹۹۳ به مرحله عملیاتی شدن نرسیدند.
رهبر حکیم انقلاب اسلامی در سخنرانی سال نو ۱۳۹۹، به احتمال حمله بایولوژیک ایالات متحده در خصوص بیماری کووید – ۱۹ اشاره کرده اند.
به دلیل ماهیت تروریستی و مخفیانه این نوع جنگ، عموماً اثبات تاثیرات عامدانه و جنگ افزار بودن یک بحران یا بیماری، حتی با گذشت زمان چندان ساده نیست، اما از سوی دیگر، وجود آن را به بهانه فقدان مستندات نمی توان نادیده گرفت.
رهبر حکیم انقلاب اسلامی در سخنرانی سال نو ۱۳۹۹، به احتمال حمله بایولوژیک ایالات متحده در خصوص بیماری کووید – ۱۹ اشاره کرده اند و می فرمایند: ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار