تهران - ایرنا - سند برنامه ملی ارتقای کیفیت بهداشتی و تضمین سلامت تخم مرغ با حضور «مرتضی رضایی »معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی و «علیرضا رفیعی پور» رییس سازمان دامپزشکی کشور رونمایی شد.

سند برنامه ملی ارتقای کیفیت تخم مرغ با هدف بهبود و تقویت سیستم کنترل و نظارت دقیق برروند تولید تا عرضه تخم ماکیان سالم و بهداشتی، رعایت زنجیره سرد و امکان ردیابی تخم ماکیان در تمامی مسیر زنجیره تولید تا مصرف، هویت دار شدن تخم ماکیان ( دارای مشخصات تاریخ تولید، تاریخ انقضا، محل تولید و بسته بندی)، انتقال پیام های آموزشی، ترویجی و بهداشتی است.
این سند موجب جلوگیری از عرضه تخم ماکیان کثیف، کودی، ترک خورده ، شکسته یا فاسد در چرخه مستقیم مصرف و عرضه تخم مرغ ماکیان خارج از ضوابط بهداشتی ( درفضای باز و در معرض گرما و تابش نور) می شود.
همچنین ساماندهی بهداشتی جمع آوری و عرضه تخم ماکیان تولیدی در سطح روستاها، جلوگیری از آلودگی ثانویه در اثر تماس با دست فروشندگان، خریداران ، شانه و کارتن آلوده، حفظ و تامین بهداشت عمومی با افزایش کیفیت محصولات و جلب اعتماد و اطمینان مصرف کنندگان، حفظ کیفیت بهداشتی محصول و بسته بندی در برابر عوامل فاسد کننده شیمیایی، فیزیکی و میکروبی در طول مدت نگهداری و حمل و نقل مورد توجه است.
سند برنامه ملی ارتقای کیفیت تخم مرغ جهت کاهش ضایعات با هدایت تخم مرغ های معیوب و قابل مصرف به کارخانجات فرآوری و کنترل بهداشتی واحدهای صنایع غذایی مصرف کننده تخم مرغ، جلوگیری از توزیع تخم مرغ های مایع شده در محل واحد پرورش مرغ تخمگذار و یا مراکز غیربهداشتی و غیرمجاز به مقصد قنادی ها و کارخانجات و مراکز غذایی مصرف کنندگان تخم مرغ، کنترل و مبارزه با عرضه انواع تخم ماکیان ناسالم ، کهنه، فاقد مجوز بهداشتی و ردیابی موارد متخلف د رکمترین زمان ممکن در دستور کار دارد.
اشاعه فرهنگ استفاده از محصولات بسته بندی و رتبه بندی شده با ایجاد ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار