شهرداری اصفهان در این سال ها کوشیده تا مسیرهای زیادی را برای عبور دوچرخه ها ایجاد کند اما یا توسط خودروها مسدود می شوند یا محل عبور موتورسیکلت سواران شده است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار