بر اساس طرح ساماندهی کنکور سهم سوابق تحصیلی داوطلبان به 60 درصد میرسد و این امر سبب میشود که آزمون در پذیرش داوطلبان سهم و تأثیر اندکی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار حوزه آموزشی و پژوهشیگروه دانشگاه خبرگزاری آنا، اصلاح ساختار کنکور موضوعی است که این روزها در بسیاری از محافل علمی و غیرعلمی مورد بحث قرار میگیرد. بر اساس اجماعی که در این زمینه صورت گرفته، ستاد نقشه جامع علمی کشور مسئولیت ساماندهی کنکور را برعهده دارد. بر اساس آخرین تصمیم این ستاد سوابق تحصیلی سال آخر دانش آموزان به میزان حداقل ۶۰ درصد و آزمون تخصصی تکمیلی به میزان حداکثر ۴۰ درصد معیار پذیرش در دانشگاهها خواهد بود.
منصور کبگانیان، قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره میگوید: اعتقاد داریم عمق یادگیری داوطلبان باید اندازهگیری شود. در آزمون تستی ممکن است که این عمق یادگیری بهدرستی اندازهگیری نشود.
وی دلیل عدم اجرای این رویکرد را امنیت امتحانات میداند و ادامه میدهد: در گذشته اطمینان لازم در برگزاری امتحانات وجود نداشت ولی خوشبختانه در سالهای اخیر با استفاده از تکنولوژیهای جدید، میزان افشای سؤالات به صفر رسیده است. این امر شورای عالی انقلاب فرهنگی را مطمئن میکند که افشای سؤالات امکانپذیر نیست.
تعیین رتبه علمی داوطلبان
بر این اساس نتایج آزمون نهایی دانشآموزان در سال آخر بهصورت معدل یا رتبه علمی برای داوطلب در نظر گرفته میشود. قرار است این امتیاز برای حداقل 2 سال حفظ شود و اگر داوطلبی نتوانست در کنکور قبول شود بتواند با رتبه علمی کنونی در آزمون سال آینده شرکت کند و در نهایت از رتبه کل بتواند رشتههای مورد نظر خود را انتخاب کند.
سهم آزمون در پذیرش داوطلبان و چگونگی نمره دهی به دروس
پس با تصمیم جدید ستاد نقشه جامع علمی کشور حداقل ۶۰ درصد به سوابق تحصیلی اختصاص داده میشود، آزمون تخصصی که ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار