خیر مساوی با لذت نیست/ خیر و شر با ضد خود شناخته می شوند

ایکنا شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۷
گروه معارف عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: اسلام برخلاف روانشناسی غربی لذت محور نیست، بلکه خیر محور است، چون هر لذتی مساوی با خیر و هر دردی مساوی با شر نیست.

حسین مطیع، عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان، در گفت و گو با ایکنا از اصفهان، با بیان اینکه مفهوم خیر و شر مفاهیمی واضح هستند و به همین دلیل در فرهنگ اسلامی زیاد مورد تعریف قرار نمی گیرند، اظهار کرد: این دو مفهوم به مصداق تعیین می شوند، مثلا بیماری، مرگ، زشتی، معلولیت و حوادث غیر مترقبه مثل سیل و زلزله را مصادیق شر به شمار می آورند، همین طور سختی هایی که انسان برای به دست آوردن بعضی چیزها باید تحمل کند. در واقع ما به طور طبیعی متوجه می شویم که منظور از شر، یعنی اموری که برای انسان ملالت آور است و او را آزار می دهد و منظور از خیر، اموری است که به انسان سود و بهره می رساند.
وی افزود: قرآن کریم در آیه 216 سوره بقره به این موضوع تصریح می کند که «...وَ عَسَی أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئًا وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ عَسَی أَنْ تُحِبُّوا شَیْئًا وَ هُوَ شَرٌّ لَکُمْ...؛ چه بسیار شود که چیزی را مکروه شمارید ولی به حقیقت خیر و صلاح شما در آن بوده، و چه بسیار شود چیزی را دوست دارید و در واقع شرّ و فساد شما در آن است». در واقع خیر و شر همیشه مساوی با دوست داشتن یا نداشتن ما نیست؛ به تعبیر دیگر، هر لذتی مساوی با خیر و هر دردی مساوی با شر نیست.
عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه داد: ما برای تشخیص خیر یا شر بودن امور، ابتدا به احساس خودمان مراجعه می کنیم تا ببینیم این احساس خوب است یا بد، اگر احساس لذت و فایده رسانی داشتیم، آن را به خیر تعبیر می کنیم و اگر احساس بدی داشتیم، از آن به شر تعبیر می کنیم. این قضاوت اولیه همه ماست و همه انسان ها به طور طبیعی این قضاوت را دارند، ولی قرآن به ما یاد می دهد ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار