هیچ ملت آزاده و عاقلی مذاکره تحت فشار را نمی پذیرد

دفتر مقام معظم رهبری پنج شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳
سرخط اخبار