نشست بررسی ابعاد حقوقی پرونده ترور شهید سلیمانی و همرزمان ایشان از سوی مرکز مقاومت بسیج قوه قضائیه و وزارت دادگستری برگزار شد.

به گزارشگروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در چهل و یکمین سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، نشست بررسی ابعاد حقوقی پرونده ترور شهید سلیمانی و همرزمان ایشان از سوی مرکز مقاومت بسیج قوه قضائیه و وزارت دادگستری برگزار شد.
در این جلسه، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به امور بینالملل به تشریح روند تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی دادستانی تهران به منظور تعقیب قضائی و صدور کیفرخواست برای عاملین جنایت تروریستی بامداد 13 دی ماه 1398 فرودگاه بغداد پرداخته و این اقدام ننگین دولت ایالات متحده نسبت به مقام عالیرتبه نظام مقدس جمهوری اسلامی در سفر دیپلماتیک با دعوت نخست وزیر کشور عراق، در کشور ثالث را ناقض قوانین، مقررات و پروتکلهای متعدد بینالمللی و منطقهای برشمرد که برخی از این قانون شکنیها در نوع خود در تاریخ معاصر تاکنون بیسابقه بوده است.
سید اشرفی با اشاره به تأکید ریاست معظم قوه قضائیه که پیگیری این جنایت را از اولویتهای اصلی قوه قضائیه برشمردهاند، چگونگی همکاری دستگاه قضائی با سایر سازمانها و اعطای نیابت به دستگاههای قضایی سایر کشورها به منظور تکمیل تحقیقات و شناسایی کامل عاملین جنایت را تبیین نموده و از شناسایی بیش از 40 نفر از مجرمین و اقدامات انجام شده در سطح جهانی و منطقهای برای جلب آنان خبر داده و ابراز امیدواری کرد تا با کنار رفتن رئیس جمهور فعلی ایالات متحده از سمت فعلی در ماههای آینده، شاهد همکاری بهتر دستگاههای قضایی سایر کشورها با جمهوری اسلامی ایران در خصوص این پرونده "که در مرحله تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست قرار دارد"، باشیم.
در این نشت صفایی، استاد حوزه حقوق بین الملل نیز با تأیید اقدامات و ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار