پروفسور نوآم چامسکی از متفکرین مشهور آمریکا و جهان در مصاحبه ای گفت : آمریکا بزرگترین حامی تروریسم است ولی روشنفکران آمریکا حاضر به قبول این موضوع نیستند. منبع: آخرین خبر

263 262

سرخط اخبار