ساعت 24 -یک مقام مسئول می گوید ورود فائو به موضوع مبارزه با ملخ صحرایی در ایران، جنبه نظارتی دارد و ملخ های مراکشی و ایتالیایی که در استان تهران و نیمه شمالی مشاهده شده اند، به عنوان یک تهدید مطرح نیستند. علاوه بر این، اقدامات انجام شده در استان های میزبان ملخ صحرایی، موجب شده سایه تهدید این آفت از سر ۴۰ درصد از گندم تولیدی کشور برداشته شود.

یک مقام مسئول می گوید ورود فائو به موضوع مبارزه با ملخ صحرایی در ایران، جنبه نظارتی دارد و ملخ های مراکشی و ایتالیایی که در استان تهران و نیمه شمالی مشاهده شده اند، به عنوان یک تهدید مطرح نیستند. علاوه بر این، اقدامات انجام شده در استان های میزبان ملخ صحرایی، موجب شده سایه تهدید این آفت از سر ۴۰ درصد از گندم تولیدی کشور برداشته شود.
خبر تحویل تجهیزات مبارزه با ملخ صحرایی توسط فائو به ایران در روزهای گذشته موجب شد موضوع مقابله با این آفت بار دیگر در جامعه مطرح شود. مشاهده ملخ در استان هایی غیر از استان های جنوبی که به منطقه کانونی این لشکر گرسنه تبدیل شده اند، نگرانی هایی را بابت پیشروی این آفت مهاجر به سایر نقاط کشور ایجاد کرد.
سید محمدرضا میر، مدیر روابط عمومی و سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور در رابطه با دلیل ورود فائو به موضوع مقابله با ملخ صحرایی در کشورهای درگیر و از جمله ایران به ایرناپلاس گفت: آفت ملخ یک موضوع بین المللی است. این ملخ، به عنوان آفت مهاجری شناخته می شود که از کشورهای دیگر وارد ایران می شود.
میر ادامه داد: سازمان خواروبار جهانی یا فائو مبارزه با ملخ صحرایی را در سراسر دنیا رصد می کند و در این رابطه، هماهنگی های بین المللی در ۵۹ کشور دنیا که درگیر مبارزه با آفت ملخ صحرایی هستند، وجود دارد. این هماهنگی ها توسط فائو صورت می گیرد و کنوانسیون هایی در این رابطه تشکیل می شود. کشورهایی که با موضوع ملخ صحرایی مواجه هستند، به گروه های کوچک تری تقسیم می شوند و ایران نیز در کنار افغانستان، پاکستان و هندوستان در گروهی به نام سواک قرار دارند. هماهنگی های لازم با فائو نیز توسط نماینده هر یک از این گروه ها پیگیری می ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری