نیروهای پلیس فرانسه با اعمال زور، چادرهای پناهجویان را در میدانی در مرکز پاریس جمع کردند.
بیش از چند صد مهاجر که پس از تخلیه اردوگاه سن دنی در هفته گذشته سرگردان بودند، پس از استقرار در میدان مرکزی پاریس با خشونت پلیس تخلیه متفرق شدند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار