بر اساس اعلام سامانه ماسک، در حال حاضر استان لرستان در بحران شیوع کرونا دارای ۵ شهرستان با وضعیت زرد، ۵ شهرستان با وضعیت آبی و ۱ شهرستان با وضعیت سفید است و شهرستانی با وضعیت قرمز و نارنجی ندارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا ، بر اساس اطلاعات به دست آمده از سامانه اطلاع رسانی وضعیت شیوع بیماری کرونا در کشور (ماسک)، وضعیت استان لرستان در زمینه کنترل شیوع کرونا مناسب است به گونه ای که بر اساس نقشه آماری درج شده در این سامانه در حال حاضر در این استان ۵ شهرستان در وضعیت زرد، ۵ شهرستان در وضعیت آبی و ۱ شهرستان در وضعیت سفید است و شهرستانی در وضعیت نارنجی و قرمز قرار ندارد.
بر اساس شاخص نمادهای این سامانه، رنگ آبی نشانه کم خطر، رنگ زرد خطر متوسط، رنگ نارنجی وضعیت پرخطر، رنگ قرمز نشانه وضعیت خیلی پرخطر است.
وضعیت شهرستان های استان لرستان در زمینه شیوع کرونا به شرح ذیل است
وضعیت سفید:
چگنی
وضعیت آبی:
بروجرد
پلدختر
دورود
رومشکان
کوهدشت
وضعیت زرد:
ازنا
الیگودرز
خرم آباد
دلفان
سلسله

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار