دومین آزمون فرمانداران سراسر کشور از مطالب نشریه سلام فرماندار که به صورت هفتگی منتشر و در اختیار فرمانداران قرار می گیرد، طی روزهای شنبه و یکشنبه 2 و 3 آذرماه برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ بر اساس اعلام علیرضا براتی معاون مرکز مطالعات راهبردی و آموزش و مدیرمسئول هفته نامه سلام فرماندار، توانمند سازی فرمانداران به عنوان بازوهای اجرایی دولت در شهرستانها، همواره مورد توجه ویژه وزیر محترم کشور بوده و مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور به عنوان بازوی علمی و آموزشی مدیران و کارکنان ستاد و صف برنامه ریزی هایی در این خصوص انجام داده است. از طرفی برقراری ارتباط دو سویه بین فرمانداران و مدیران ارشد ستاد وزارت کشورو بهره گیری از تجارب یکدیگر نیز از جمله درخواست های پر تکرار فرمانداران می باشد. به همین منظور مرکز مطالعات راهبردی و آموزش، نشریه ای علمی، آموزشی ویژه فرمانداران سراسر کشور با عنوان " سلام فرماندار" را به صورت هفتگی منتشر نموده که اهداف عمده آن عبارت است از:
آشنایی با فرمایشات بزرگان دینی وسیاسی در باره وظایف فرمانداران ایجاد پل ارتباطی بین فرمانداران ومدیران ستاد به روز رسانی اطلاعات مورد نیاز فرمانداران در حوزه های تخصصی وظایف محوله پشتیبانی آموزشی فرمانداران محترم و تهیه مطالب مورد نیاز جهت انجام بهینه وظایف آگاهی از دغدغه های شغلی و مسائل مبتلابه فرمانداران وانعکاس آن به مراجع ذیربط انتقال تجارب شغلی جهت بهره مندی سایر فرمانداران
براتی در ادامه گفت: تا کنون 157 شماره از نشریه در چهارمین سال فعالیت خود منتشر شده و بر اساس مصوبه شورای محترم معاونین وزارت کشور، مقرر گردیده سالیانه از مطالب آموزشی نشریه آزمونی به صورت الکترونیکی از فرمانداران برگزار گردد. لذا با عنایت به برگزاری موفق اولین آزمون در اسفند سال 98 و بر اساس هماهنگی های به عمل مقرر ...

سرخط اخبار