در این فصل سریال «پایتخت» ،با غافلگیری های زیادی روبه رو هستیم . هر یک از کاراکترها دنیای جدیدی برای خود دارند و تغییرات ملموسی در کار، رفتار و سکنات آنها صورت گرفته است.
نویسنده فصل ششم سریال «پایتخت» در گفت و گو با مهر درباره تغییرات این سریال توضیح داد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار