حال خوب دریاچه ارومیه از ابتدای امسال در سایه بارش های خوب حال ما را هم خوب کرده است اما تابستان رسیده و قطره قطره آبی که باران و برف به دریاچه ارومیه هدیه کرده، پس گرفته می شود و کاهش تراز دریاچه آغاز شده است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری