رودخانه ولگا در غرب روسیه قرار دارد و 3692 کیلومتر امتداد داشته و پرآب ترین رود در بخش اروپا است. رود ولگا پس از طی مسیر طولانی به دریای خزر می ریزد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری