حسن خیریانپور با تاکید بر توسعه زراعت چوب- توسعه کشت گیاهان دارویی- راه اندازی اسکله های چند منظوره در ساحل - پرورش ماهی در قفس- مساعدت در توسعه کشت گلخانه ای در قطعات ۱۰ هکتاری جنگلی جلگه ای- توسعه بومگردی در مازندران- اختصاص چوب مورد نیازصنایع دستی- ایجاد پارکها و تفرجگاههای جنگلی - احداث سد کسلیان قائمشهر- اجرای طرح آبخیزداری و کنترل سیلاب و اجرای پروژه های سرشاخه گیر رودخانه های مازندران همکاری و مساعدت سازمان جنگلها و مراتع را خواستار شد.
دراین جلسه که با حضور دکتر منصور معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور و حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و همچنین نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی, فرماندار - مدیرکل منابع طبیعی برگزار شد , حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران طی سخنانی با اشاره به دو موهبت مهم دریا و جنگل که سازمان جنگلهادر آن ذیمدخل میباشد گفت: ضمن حفاظت و حراست از این دو موهبت مهم ضرورت ایجاب مینماید با بهره برداری اصولی باید این دو موهبت در جهت معیشت مردم نقش آفرین باشد.
حسن خیریانپور با تاکید بر توسعه زراعت چوب- توسعه کشت گیاهان دارویی- راه اندازی اسکله های چند منظوره در ساحل - پرورش ماهی در قفس- مساعدت در توسعه کشت گلخانه ای در قطعات ۱۰ هکتاری جنگلی جلگه ای- توسعه بومگردی در مازندران- اختصاص چوب مورد نیازصنایع دستی- ایجاد پارکها و تفرجگاههای جنگلی - احداث سد کسلیان قائمشهر- اجرای طرح آبخیزداری و کنترل سیلاب و اجرای پروژه های سرشاخه گیر رودخانه های مازندران همکاری و مساعدت سازمان جنگلها و مراتع را خواستار شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار