طوفان در آمریکا

خبرگزاری مهر سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۰

طوفان در شمال ایندیانای آمریکا موجب آسیب دیدن ساختمان ها، شکسته شدن درختان و قطع خطوط انتقال برق شد.

سرخط اخبار