مدیرعامل شرکت دشت مرغاب گفت: کارخانه دشت مرغاب و برند یک و یک به طور کامل تحت مالکیت، کنترل و اداره شرکت دشت مرغاب و هیات مدیره این شرکت است.

به گزارش بورس نیوز ، حشمت اله منزوی ، مدیرعامل شرکت دشت مرغاب درخصوص اینکه کارخانه دشت مرغاب و یا برند یک و یک در اجاره شخص ثالث است، اظهار کرد: کارخانه دشت مرغاب و برند یک و یک به طور کامل تحت مالکیت، کنترل و اداره شرکت دشت مرغاب و هیات مدیره این شرکت است.
وی درباره صورت مالی حسابرسی شده مانده حساب جاری شرکا افزود: طی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ و مانده پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ تغییرات باهمیتی نداشت. از این ررو ارائه کردش حساب مزبور در آخرین صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۱۳۹۸ ضرورت نداشته است.
مدیرعامل شرکت دشت مرغاب در این باره ادامه داد: خلاصه گردش حساب جاری سهامداران طی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۱۳۹۸ به شرح جدول زیر است:
منزوی درباره افزایش سرمایه شرکت دشت مرغاب خاطرنشان کرد: طی سال های اخیر هیات مدیره به منظور تامین نقدینگی چندین مرتبه پیشنهاد انجام افزایش سرمایه را ارائه کرده، اما به دلیل بروز برخی مشکلات این امرتحقق نیافته است؛ بنابراین به منظور تامین مالی و در جهت پیشبرد اهداف شرکت تسویه برخی از بدهی های ضروری و گرانقیمت ناچار به تامین وجه از طریق سهامدار عمده شده که این موضوع منجر به متورم شدن حساب مزبور شده است.
مدیرعامل شرکت دشت مرغاب درخصوص سهامدار مشترک شرکت یکچین و شرکت دشت مرغاب گفت: شرکت بازرگانی توسعه بازار یک چین و شرکت دشت مرغاب دارای سهامداران مشترک هستند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار