احتمال بیکار شدن 4000 نفر در مازندران

اکوفارس دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱۴
اکوفارس: سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تصمیم گرفته است طرح حفاظت از جنگل را که با شرکت های بهره بردار قانونی طرف قرار داد بود تمدید نکند که این کار سبب بیکاری ۴۰۰۰ نفر در استان مازندران می شود.

به گزارش ایسنا، مازندران دارای چندین شرکت بهره بردار جنگلی است که طبق قانون می توانستند از مراتع جنگلی برداشت مجاز داشته باشند به گونه ای که به ازای برداشت یک درخت موظف به کاشت ۱۰ نهال بودند، اما در طرح تنفس جنگل که دولت اخیراً اجرای آن را آغاز کرده است، شرکت های بهره بردار حق برداشت از مراتع جنگلی را ندارند.
طبق قانون این طرح باید از سال ۹۹ آغاز می شد اما جهاد کشاورزی این طرح را در سال ۹۶ به اجرا رساند. هر چند طبق قانون شرکت های بهره بردار می توانستند درختان شکسته و بر زمین افتاده جنگلی را مصرف کنند اما این فرصت قانونی هم به آنها داده نشد.
نتیجه آن نیز در سیل های اخیر استان دیده شد که درختان شکسته و بر زمین افتاده جنگلی چه خسارت های زیادی به پل ها، مزارع و واحدهای مسکونی مردم در مناطق سیل زده وارد کرد.
هم اکنون شرکت های بهره بردار در مازندران به طور مستقیم اشتغال بیش از ۲۰۰۰ نفر را شامل می شوند که با احتساب اشتغال غیرمستقیم ۱۳ شرکت پیمانکار، این عدد به بیش از ۴۰۰۰ نفر می رسد.
پیش از آن تمامی این نیروها در کارخانه ها و واحدهای تولیدی شرکت های بهره بردار مشغول به فعالیت بودند که اجرای زودتر از موعد طرح تنفس جنگل موجب شد تا بخشی از نیروها از شرکت، جدا و مابقی نیز در طرح حفاظت از جنگل بکارگیری شوند.
هرچند دولت زودتر از موعد قانونی جلوی فعالیت این شرکت ها را در بهره برداری قانونی از جنگل گرفت اما حضور آنها در طرح حفاظت از جنگل که طرف قرارداد با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی بود موجب شد تا بتوانند بخش مهمی از اشتغال موجود را حفظ کنند.
* تمدید نشدن قرارداد سازمان جنگل ها با شرکت های بهره بردار قانونی ...