تدوام آتش سوزی در جنگل های استرالیا باعث شده تا کیفیت هوا در برخی از مناطق این کشور به سطح هشدار برسد و مقام های محلی از ساکنان بخواهند تا در خانه های خود بمانند.
سرخط اخبار