موارد متعددی از آشفتگی انتخابات ۸۸ را در دادگاه نشان دادم/ عده ای فکر می کردند قرار است حرف تکراری بزنم

ایلنا سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴۶
نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی در تشریح دادگاه امروز خود گفت: بحث های زیادی در دادگاه صورت گرفت اما اگر خلاصه بخواهم بیان کنم. موارد متعددی از آشفتگی انتخابات را نشان دادم. حال می خواهیم اسم آن را تخلف، تقلب، دستکاری یا مهندسی بگذاریم، فرقی ندارد.

نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی در تشریح دادگاه امروز خود گفت: بحث های زیادی در دادگاه صورت گرفت اما اگر خلاصه بخواهم بیان کنم. موارد متعددی از آشفتگی انتخابات را نشان دادم. حال می خواهیم اسم آن را تخلف، تقلب، دستکاری یا مهندسی بگذاریم.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، آخرین جلسه دادگاه محمدرضا خاتمی در شعبه ۱۵۷ کارکنان دولت برگزار شد.
وی پس از پایان این جلسه در جمع خبرنگاران گفت: امروز آخرین جلسه رسیدگی به پرونده ای بود که در دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل مصاحبه ای که با سایت رودررو با عنوان تقلب در انتخابات انجام دادم، تشکیل شد. 
خاتمی ادامه داد: بحث های زیادی در دادگاه مطرح شد، اما اگر خلاصه بخواهم بیان کنم، موارد متعددی از آشفتگی انتخابات که حال می خواهیم اسم آن را تخلف، تقلب، دستکاری یا مهندسی بگذاریم، نشان دادم.
نایب مجلس ششم شورای اسلامی با بیان اینکه عده ای فکر می کردند من قرار است حرف تکراری بزنم، عنوان کرد: آنچه را در دادگاه بیان کردم براساس آمارها و مستندات موجود در وزارت کشور و شورای نگهبان بود و در موارد متعددی ابهامات و آشفتگی های بسیاری در مورد صندوق ها و آرا و همچنین صندوق هایی را که مضرب ۱۰۰ داشتند، عنوان کردم.
وی افزود: در مورد تعرفه هایی که به خارج از کشور ارسال شد هم مطالبی را عنوان کردم اما این ها سند نهایی من نبود. مستند اصلی دفاعیات من سه مورد بود که نخستین آن شمارش آرا براساس گزارش تفصیلی شورای نگهبان و پیوست شمارش ۴۹ آن و نشان دادن اینکه به چه میزان اختلاف آرا وجود دارد، بود. یعنی در همان آمار شورای نگهبان که ما به عنوان مبنا قرار دادیم با جمع و تفریق مشخص شد که دو میلیون گم شده است.
وی ادامه داد: ...

سرخط اخبار