زمانیکه در باکو شوروی سابق در سرکنسولگری ایران کارشناس بودم ، وهاب زاده عضو ارشد شورای پیرمردان جمهوری آذربایجان قبل از فرو پاشی شوروی سابق (شبیه مجلس خبرگان ایران) به اینجانب اظهار داشت و درخواست شفاهی کرد که؛ «ایران در قبال دریافت زمین از خاک ج. آذربایجان در ساحل خزر ، طول مرز ارمنستان […]

زمانیکه در باکو شوروی سابق در سرکنسولگری ایران کارشناس بودم ، وهاب زاده عضو ارشد شورای پیرمردان جمهوری آذربایجان قبل از فرو پاشی شوروی سابق (شبیه مجلس خبرگان ایران) به اینجانب اظهار داشت و درخواست شفاهی کرد که؛
«ایران در قبال دریافت زمین از خاک ج. آذربایجان در ساحل خزر ، طول مرز ارمنستان با ایران به عرض ده متر را بصورت مالکیتی در اختیار باکو قرار دهد».
اینجانب خندیدم و گفتم؛ مگر می شود ایران یک کشور همسایه اش را از دست بدهد و عقلانی نیست. ولی شما درخواست خود را کتبی به ما اعلام کنید.
حال شنیده می شود؛ اردوغان به پوتین طرحی ارائه داده و پوتین هم برای مذاکره اعلام آمادگی کرده است .
طرح اردوغان؛ ارمنستان طول مرزش با ایران را در اختیار ج.آذربایجان در قبال تصاحب خاک قره باغ قرار دهد تا مشکل دو کشور ارمنستان با ج. آذربایجان حل شود و هم نخجوان به خاک مادری اش جمهوری باکو وصل گردد.
بنظرم خباثت طرح اردوغان اینست که؛
۱) ایران از همسایگی ارمنستان محروم گردد.
۲) ترکیه از طریق زمینی به باکو متصل گردد.
۳) با تغییر الهام علییف از حکومت که چنین پتانسیلی هم در ج. آذربایجان بصورت بالقوه وجود دارد(آرزوی حزب ینی مساوات باکو و یار غار ترکیه در ج.آذربایجان)، ترکیه در منطقه قفقاز حاکمیت خود را در دراز مدت تثبیت و تحکیم سازد.
۴) طرح ایران برای حل مناقشه قره باغ کنار گذاشته شود.
ع

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار