ملکه زیبایی ایران چه تفاوتی با جوامع غربی دارد؟

ایسنا سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۴:۵۷
دبیر بنیاد عفاف و حجاب بوشهر معتقد است: باید بدانیم و آگاهی دهیم که حجاب اجباری نیست بلکه عین آزادی است، چنین ذهنیت هایی – اجباری بودن حجاب- مقاومت ایجاد می کنند و باید حجاب، مزیت های آن و مصونیت ناشی از حفظ آن با ملاطفت بازتعریف شود، زیرا حجاب برای محفوظ ماندن از آسیب ها است.

حجت الاسلام یوسف جمالی در گفت وگو با ایسنا عنوان کرد: دلیل رعایت حجاب و ملزم بودن بانوان به آن به این خاطر است که انسانیت زن تحت شعاع جنسیت او قرار نگیرد و زن وسیله ای برای تلذّذ مرد نباشد، بلکه توانایی و استعدادهای او دلیل برتری اش بر دیگران در جامعه شناخته شود، همانطور که مرد نیز استعدادها و توانایی های خاص خود را دارد.
جمالی بیان کرد: حجاب می خواهد به جنسیت زن توجهی نشود چرا که اگر به زن -به علت جنسیتش- توجه شود دیگر کسی قابلیت های انسانی و اجتماعی او را نخواهد دید، که البته این امر درباره مردان نیز صدق می کند، مرد نیز اگر به جنسیتش توجه شود مورد سو استفاده قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه در تبلیغات رسانه ای غرب می بینیم که به زن و یا حتی مرد به عنوان یک کالا نگاه می شود، اظهار کرد: در جوامع غربی زن به عنوان یک نخبه فرهنگی، علمی و یا اجتماعی کمتر مورد عنایت و توجه قرار گرفته، بلکه آنها بیشتر در گیر و دار رقابت برای به نمایش گذاشتن جسم و زیبایی زنان بوده و آنها را در رقابت برای کسب عناوین ملکه زیبایی قرار می دهند که این امر در راستای سوق دادن مقام زن به مسیر انحرافی است. این نگاه به زن می گوید اگر قرار است از تو تجلیلی شود فقط به دلیل زیبایی و ظاهر تو است نه چیز دیگر.
دبیر بنیاد عفاف و حجاب استان بوشهر با اشاره به رقابت برای به نمایش گذاشتن جسم و زیبایی و نوع نگاه ابرازی به زنان در غرب عنوان می کند که ما اصلاً در دین مبین اسلام چیزی مبنی بر اینکه زنی بخواهد به خاطر جسم و ویژگی های ظاهری برتر دانسته شود نداریم، چرا که اگر این امر اتفاق بیفتد وجود و ماهیت انسانی زن را تحت تأثیر قرار می دهد.
وی ادامه داد: در جامعه اسلامی ...

سرخط اخبار