ویدئویی از تصادف زنجیره ای ۱۱ خودرو در جاده شیراز - اصفهان به علت آتش زدن کاه و کلش مزارع را ببینید.

برترین ها: ویدئویی از تصادف زنجیره ای ۱۱ خودرو در جاده شیراز - اصفهان به علت آتش زدن کاه و کلش مزارع را ببینید.

عناوین مهم خبری