کارشناسان حقوقی بیمه کوثر با جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی برخی زیان دیدگان و بیمه گذاران موجب تسریع در روند رسیدگی و اجرای احکام قضایی در صنعت بیمه می شوند.
به گزارش ایلنا ، روابط عمومی و اعلام مدیر حقوقی و امور قراردادهای بیمه کوثر، کارشناسان این شرکت ضمن تسریع در پرداخت خسارت به زیان دیدگان و بیمه گذاران تلاش می کنند تا از پرداخت خسارت های مازاد بر سقف بیمه نامه به افراد زیاده خواه جلوگیری کنند.
داوود کرمی تصریح کرد: با توجه به تعامل کارشناسان بیمه کوثر با شعب دادگاه های حقوقی و لوایح متعدد ارایه شده به دادگاه ها، تاکنون در مقابل زیاده خواهی این افراد ایستادگی کرده ایم و مانع از پرداخت هزینه های گزاف و مازاد که طلب می کنند، شده ایم.
وی یاداورشد: برخی از دعاویی که زیان دیدگان و به ویژه رانندگان مقصر حادثه با آن مواجه هستند و موجب اتلاف وقت و ضرر و زیان مالی این اشخاص می شود به دلیل ناآگاهی از قوانین بیمه ای کشور و حقوق خود در این پرونده هاست.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت با اشاره به احکام صادر شده در شعب متعدد دادگستری از جمله شعب 18، 19 و 20 دادگاه های عمومی حقوقی تهران در پرونده های مشابه گفت: بیمه کوثر با توجه ویژه به تسریع رسیدگی به پرونده های خسارت، از جمله خسارت های ایجاد شده توسط راننده مقصر حادثه، خود را ملزم به پرداخت سقف تعهدات بیمه نامه و همه آنچه بر اساس قانون ملزم به پرداخت است می داند و در تمامی پرونده های قضایی مشابه نیز خسارت بدنی که یک دیه کامل مطابق قانون مجازات اسلامی می باشد را پرداخت کرده است که این امر موجب شده رویه های قضایی متقن در این حوزه شکل بگیرد و رانندگان مقصر در حوادث رانندگی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار