امپریالیسم در عصر دمکراسی «بازار آزاد»

فارس نیوز دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲:۱۶
حواس مردم را باید پرت کرد، آنها باید فوتبالیست های میلیاردری را تماشا کنند که توپی را به این طرف و آن طرف لگد می زنند، حواسشان را باید معطوف برنامه های آبکی کرخ کننده تلویزیونی یا کمدی هایی که هیچ اندیشه ای را در انسان برنمی انگیزند کرد.

گروه غرب از نگاه غرب خبرگزاری فارس : در ویتنام آمریکا برای مسموم کردن مردم کشوری خارجی، ماده نارنجی بر سر آنها ریخت. درعراق و یوگسلاوی سابق اورانیوم خفیف شده به کار برده شد. در کشورهای غربی اوضاع کمی پیچیده تر است، چرا که کشورهای مختلف تمایل دارند از به کار گیری اشکال مستقیم خشونت فیزیکی به منظور سرکوب مردم خودشان اجتناب کنند (مگر آنکه به یکی از گروه های به حاشیه رانده شده تعلق داشته باشید). تظاهر به دمکراسی و حقوق فردی چیزی است که باید رعایت شود.
یک گزینه استفاده از کراک و کوکائین آمریکای جنوبی یا هروئین افغانستان برای منگ و کرخ کردن بخش های بالقوه دردسر آفرین جمعیت بوده است. این حربه شمشیر دو لبه کارآمدی بوده که از یک طرف برای سازمان های اطلاعاتی دست اندر کار مواد مخدر و بانک های شستشوکننده پول مواد به شدت سودآور بوده و از طرف دیگر در خدمت خارج کردن مخالفان سیاسی در مناطقی قرار داشته که از نظر اقتصادی و اجتماعی محروم ترین مناطق بوده اند. البته یک تاکتیک دیگر رشد گسترده صنعت نظارت و شناسایی برای نظارت بر شهروندان معمولی بوده است.
اما مواد مخدر، نظارت و خشونت مستقیم به نوعی آخرین راه چاره برای تحت کنترل نگه داشتن جمعیت یک کشور است. شیوه ترجیحی برای کنترل جمعیت در کشورهای غربی، ایدئولوژی سازی از طریق رسانه ها بوده و همچنان هست.
از این منظر حال و هوایی تشویق می شود که بیشتر تضمین کننده یکپارچکی باشد تا اشکالی از تفکر انتقادی یا اعمالی که می تواند مستقیما به زیر سئوال رفتن یا به چالش کشیده شدن اشکال غالب قدرت نهادینه شده بینجامند. مواضع مخالف، سرکوب یا به حاشیه رانده می شوند و هم از نظر فرهنگی و هم سیاسی اجماع هایی تولید ...

سرخط اخبار