شخصیت نقی معمولی: مردم از نمایندگان شان هم دیگر انتظاری ندارند چه برسه به رانندگان آن ها -

سرخط اخبار