نظارت مناسبی بر عملکرد دستگاه قضایی وجود ندارد

بسیج نیوز پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۴۵
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان گیلان ضمن ارائه پرسش هایی از رئیس قوه قضائیه گفت: امروزه نظارت درستی بر قوه قضاییه وجود ندارد که بخواهد بر روی رفتارها و آراء صادره نظارت کند.

به گزارش خبرگزاری بسیج از رشت ، محمد صادق جعفری در نشست دانشجویان با رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: امروزه نظارت درستی بر قوه قضاییه وجود ندارد که بخواهد بر روی رفتار ها و آراء صادره نظارت کند و نهایت نظارت بر قوه کمیسیون اصل ۹۰ است که آن هم رئیس و نائب رئیسش از قضات هستند.
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان گیلان افزود: بر اساس ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه هنوز سامانه شفاف سازی اموال و دارایی های کارکنان دولت و قوه قضاییه راه اندازی نشده و در واقع سوال ما این بود که چرا قوه قضاییه نسبت به این دیرکرد نظارت نداشته و از طرفی خود نیز نسبت به شفاف سازی اموال و دارایی کارکنان خود اقدام نکرده است و این موضوع واقعا عجیب است.
وی در این نشست با اشاره به مشکلات موجود در حوزه انتقال سند مالکیت، گفت: مصداق بنده برای این موضوع پرونده ای است که ۱۷ سال است با ۱۵ هزار شاکی در قوه قضاییه باز است و ۱۵ هزار پرونده در بحث مسکن، یعنی ۱۵ هزار خانواده که سرمایه ای بزرگ از دست داده اند و این ۱۷ سال چه تبعاتی برای جامعه داشته که نوعی فاجعه است.
جعفری همچنین با اشاره به شائبه های مالی طرح تحول سلامت عنوان داشت: از رئیس قوه قضاییه میخواهم تا در مورد اینکه چرا تاکنون این قوه به این طرح ورود پیدا نکرده توضیح دهند و چطور میشود یک وزیر در این امر مصداق بارز تعارض منافع باشد و بعد هم به راحتی استعفا دهد و برود.
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان گیلان ضمن ارائه پرسش هایی از رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: از شما میخواهیم تا برنامه قوه قضاییه برای برخورد با مسئولینی که با سوء استفاده از مسئولیت و جایگاهی که دارند سود های غیرقانونی به دست می آورند، ...