مدیرکل امور مرزی وزارت کشور درباره بسته شدن مرز مهران گفت: مهمترین مساله ای که اینجا وجود دارد بحث امنیت شهروندان ماست که می خواهند به عراق سفر کنند. اخبار و گزارش هایی که از داخل عراق داریم و رصد می کنیم نشان می دهد که اغتشاشات به حدی است که ناامنی های جدی را برای خود عراقی ها ایجاد کرده است. قطعا در این حالت شهروندان ما هم در امان نخواهند بود.
حسین قاسمی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایلنا درباره اخباری که مبنی بر مسدود شدن مرز مهران منتشر شده است گفت: درباره صحت و سقم این مطلب، بنده نیز بر اساس اخباری که در فضای مجازی و رسانه ها منتشر شده متوجه شده ام. از دیشب ساعت ۲۴ و بنا بر تصمیمات محلی مرز مهران بسته شده است.
مدیرکل امور مرزی وزارت کشور درباره علت این تصمیم گفت: علت آن هم اتفاقات، ناامنی ها و اعتراضاتی است که در شهرهای نجف و کربلا و برخی استان های عراق افتاده است.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با مدت زمان ادامه یافتن این تصمیم نیز گفت: تا زمانی که شرایط عادی شود و امنیت کامل برای زائران فراهم باشد این تصمیم به قوت خود باقی است.
این مقام مسئول ادامه داد: مهمترین مساله ای که اینجا وجود دارد بحث امنیت شهروندان ماست که می خواهند به عراق سفر کنند. اخبار و گزارش هایی که از داخل عراق داریم و رصد می کنیم نشان می دهد که اغتشاشات به حدی است که ناامنی های جدی را برای خود عراقی ها ایجاد کرده است. قطعا در این حالت شهروندان ما هم در امان نخواهند بود.
وی تصریح کرد: مهمترین مؤلفه ای که وجود دارد و برای ما دارای اهمیت است امنیت و ضرورت حفظ جان شهروندان است که اگر بخواهند به عراق سفر کنند بایستی این مولفه برایشان ساری و جاری باشد. ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار