معاون نظارت سازمان حمایت گفت:با توجه به مشکلات و چالشهای موجود در تأمین نهادهای دامی قیمت شیر خام از 3100 تومان درب دامداری به 4500 تومان (45 درصد) افزایش یافت که مورد توافق وزارت جهاد کشاورزی و تشکلهای دامداری نیز قرار گرفت.

به گزارشگروه اقتصادی خبرگزاری آنا، سیدداوود موسوی معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکههای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت گفت: افزایش قیمت شیر خام به سبب عدم امکان تأمین نهادهها با ارز رسمی بهصورت کامل و چالشهای موجود در این حوزه و با توافق وزارت جهاد کشاورزی و تشکلهای دامداری انجام شده است.
وی با بیان این مطلب، افزود: با توجه به مشکلات و چالشهای موجود در تأمین نهادهای دامی قیمت شیر خام از 3100 تومان درب دامداری به 4500 تومان (45 درصد) افزایش یافت که مورد توافق وزارت جهاد کشاورزی و تشکلهای دامداری نیز قرار گرفت.
موسوی ادامه داد: به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با توجه به عدم امکان تأمین نهادهها با ارز رسمی بهصورت کامل، قیمت فروش هر کیلوگرم شیر خام درب دامداری با سود 10 درصد 5 هزار و 634 تومان بوده است که در نهایت 4500 تومان مورد توافق قرار گرفت.
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکههای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت تصریح کرد: به تناسب افزایش قیمت شیر خام و همچنین افزایش سایر هزینههای تولید از جمله موارد بستهبندی، حملونقل و ... قیمت 10 قلم محصول لبنی بهطور میانگین 29 درصد افزایش یافته است.
موسوی گفت: آخرین تغییر قیمت شیر خام و 10 قلم محصول لبنی در نود و هشتمین جلسه تنظیم بازار مصوب شده است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار