داستان عجیب و غریبِ ناپنجره ها!

الف پنج شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴۴
ناپنجره ها ، پنجره هایی هستند که می خواستند روزی برای روزگار از دست رفته چشمی باز و بسته کنند ولی نه دیده ای برایشان ماند و نه روزگاری. نا پنجره ها همه جا هستند.برایشان فرقی نمی کند خانه ای تازه ساخته شده یا یادگار پدر بزرگی باشد. این مجموعه، نگاهی گذرا است بر تعدادی از ناپنجره های بوشهر. روزی از پشت این دریچه های بسته شده، چشم هایی به ما می نگریستند/فارس
سرخط اخبار