چگاسفلی؛ عجیبترین قبرستان ایران
پنج سال پیش گورستانی متعلق به ما قبل تاریخ در «بهبهان» خوزستان کشف شد. عجیب بودن این گورستان به دلیل جمجمههای کشف شده در این منطقه است.-

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار