مدیر شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتاء ناحیه هرمزگان گفت: عملیات اجرای آسفالت ریل تراول گنتری کرین های تخلیه و بارگیری کانتینر در ترمینال دو بندر شهید رجایی در کمتر از یک هفته پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،مهدی قائم مقامی هدف از اجرای این طرح را محافظت از تجهیزات و زیرساخت ترمینال دو بندر شهید رجایی عنوان کرد و گفت: در این پروژه ابتدا تمامی پیچهای نگهدارنده ریل براساس استاندارد مربوطه آچارکشی و تورک زده شد و سپس ۱۸۰۰ متر طول مسیر ریل تراول گنتری کرین از ابتدای اسکله ۲۱ تا پایان اسکله ۲۴ آسفالت شد.
وی با تقدیر از همکاری و مساعدت اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و واحدهای فنی مهندسی و عملیاتی شرکت بتاء افزود: در این عملیات با برنامه ریزی های انجام شده هیچ گونه اختلال و وقفه ای در برنامه پهلوگیری و تخلیه بارگیری شناورها بوجود نیامد.
قائم مقامی کاهش استهلاک تجهیزات مستقر در ترمینال کانتینری، تسریع در روند عملیات تخلیه و بارگیری کشتی ها و ارتقاء ایمنی محیط کاری نفرات مستقر در پای اسکله را از دیگر اهداف این طرح عنوان کرد.
مدیر ناحیه هرمزگان اضافه کرد: در این پروژه برای تکمیل نمودن عملیات زیرساخت محدوده گنتری کرین های ۱۱تا ۱۸، چاله های تاسیساتی در محل قفل طوفان ها، تایدان ها و سایر چاله های تاسیساتی پوشانده و دریچه گذاری شد. لازم به ذکر است، این طرح با هزینه ۲۰۰ میلیون تومان اجرا شد.
شرکت بتاء در ترمینال دو بندر شهید رجایی با ۸ دستگاه گنتری کرین دارای ظرفیت اسمی تخلیه و بارگیری یک میلیون و ۷۰۰ هزار TEUکانتینر در سال است.

عناوین مهم خبری