ثبت نام ۴ کاندیدا برای انتخابات ریاست فدراسیون ورزش های رزمی تا کنون

ایسنا یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۳
ثبت نام از کاندیداهای ریاست فدراسیون ورزش های رزمی از روز دوشنبه ۱۴ مرداد آغاز شده و تا ۲۸ مرداد ادامه خواهد داشت، برای شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون ورزش رزمی تاکنون ۴ کاندیدا ثبت نام کردند.

به گزارش ایسنا، ثبت نام از کاندیداهای انتخابات ریاست فدراسیون ورزش های رزمی از روز دوشنبه ۱۴ مرداد آغاز شده است و تا به ام روز یک شنبه ۲۰ مرداد، ۴ کاندیدا برای شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون ثبت نام کرده اند.
یوسف بهتری (کاندیدای پیشین انتخابات فدراسیون ورزش های رزمی)، افشین چگینی (رییس هیات ورزش های رزمی استان قزوین)، محمود رشیدی (رییس پیشین فدراسیون ورزش های رزمی) و محمدرضا اوجی (رییس هیات ورزش های استان فارس) از جمله کاندیداهایی هستند که برای شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون ورزش های رزمی ثبت نام کردند.
ثبت نام از کاندیداهای ریاست فدراسیون ورزش های رزمی تا ۲۸ مرداد ادامه خواهد داشت.

سرخط اخبار