ایسنا/آذربایجان شرقی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هریس گفت: در راستای مقابله با ساخت و سازها و تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی و ملی، 17 مورد تغییر کاربری در اراضی روستای گمند هریس تخریب شده و پرونده متخلفان نیز به دستگاه قضایی ارجاع شد.

محمد پرتوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هرگونه تغییر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی و ملی این شهرستان ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قانونی می شود.
به گزارش ایسنا، وی گفت: با تخریب این ساخت و سازهای غیر مجاز، هشت هکتار از اراضی این شهرستان آزادسازی شد.
وی افزود: هرگونه ساخت و ساز و تغییر کاربری در اراضی ملی و کشاورزی هریس بدون اخذ مجوز قانونی ممنوع بوده و برای واحدهای تولیدی نیز تغییر کاربری با توجه به درجه زمین و نوع خاک منطقه و سایر شرایط ضروری در اختیار بخش صنعت قرار می گیرد.
مدیر جهاد کشاورزی هریس گفت: روند شناسایی و پاکسازی ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی این شهرستان در طول سال با جدیت انجام خواهد شد و در اجرای بخشنامه ها و مقررات، اولویت با حمایت از بخش کشاورزی منطقه است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری