مقالات اولین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۸ در پایگاه سیویلیکا نمایه و منتشر شد. این رویداد در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کیش برگزار شده است.در این رویداد ۸۴ مقاله شامل ۱۴۵۳ صفحه ارائه شده است.بر اساس تحلیل اولیه انجام شده، مقالات این دوره از کنفرانس عمدتا در موضوعات زیر ارائه شده است:
- صلح
- حقوق بشر
- اسلام
- آموزش
- صلح جهانی
- جنگ
- امنیت
- قرآن
- عدالت
- یونسکو
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از اولین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی به صورت زیر می باشد:
۱. غبار روبی از صلح همه جانبه پایدار
۲. The Path of Salvation to attain Peace through our Ethics and Manners
۳. Iranians’ National and Religious Identities and the Issue of Global Peace
۴. Salvation of Non -Muslims Muslims from the perspective of Shia scholars
۵. Society and Global Peace: Coexistence vs. Nationalism
۶. النظره القرآنیه لاسلمه الحوار (دراسه فی المنهج و التطبیق)
۷. هویت های ملی و مذهبی ایرانیان و موضوع صلح جهانی
۸. گذری بر آموزش صلح در افغانستان
۹. صلح پژوهی در نظام آموزش عالی ایران: الزامات و ساختارها
۱۰. تربیت اخلاقی راهی به سوی صلح جهانی
۱۱. حقوق حیوانات و صلح
۱۲. بررسی تحلیلی نقش آموزش و پرورش در تحکیم صلح پایدار
۱۳. بررسی و تبیین حکم اجتماعی جهاد ابتدائی در اسلام از منظر شهید استاد مطهری
۱۴. نقش سازمان ملل متحد در گسترش صلح جهانی در پرتو دکترین مسئولیت حمایت
۱۵. فلسفه و جایگاه صلح در حقوق بشر
۱۶. درآمدی بر معنا و مفهوم صلح در ...

سرخط اخبار