لاشه های کشتی های غرق شده، هواپیمای سقوط کرده در عمق دریا ، تانک های جامانده از جنگ های جهانی و یا اشیائی که صاحبانشان آنها را به دل دریا سپرده اند. حالا با گذشت سالیان سال از روزگاری که بر آنها و در دل این آبها گذشته مناظری بس شگرف آفریده اند. گویی جزئی از طبیعت دریا شده اند.

سرخط اخبار