داستان محمدرضا ساکت و این همه پست مدیریتی چیست؟

پارسینه پنج شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۷:۵۵
محمدرضا ساکت، دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال که به دلیل قانون بازنشستگی از سمت خودش استعفا داده بود، این روزها حتی بیش از قبل در فوتبال فعال شده و به تازگی پست جدید در کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی دریافت کرده.

روز گذشته خبر استعفای محمدحسن انصاری فرد، رئیس کمیته فنی فوتسال و فوتبال ساحلی در نگاه اول خبر عجیبی نبود. در ورزش ایران بار ها از این استعفا ها و انتخاب افراد جدید اتفاق افتاده، اما دلیل اسعتفای انصاری فرد موجی از تعجب را در بین اهالی ورزش پخش کرد. انصاری فرد که با سابقه مدیرعاملی پرسپولیس، راه آهن و سرمربیگری تیم ملی فوتسال و سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی فوتبال به تازگی در سمت جدید خودش شروع به کار کرده بود، انتخاب محمدرضا ساکت به عنوان عضو کمیته فنی فوتسال را دلیل اسعتفای خودش مطرح کرد. این اتفاق به نوعی شروع یک اختلاف علنی بود. انصاری فرد حتی در صحبت هایی که انجام داده بود از این گفت که آینده خوبی برای فوتبال و فوتسال ایران متصور نیست. او به حدی از اتفاقات اخیر ناراحت است که حتی روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی قصد داشت هدف مهدی تاج از انتخاب ساکت به عنوان عضو کمیته فنی فوتسال را بیان کند، اما در نهایت دست به چنین کاری نزد.
استعفای محمدحسن انصاری فرد از ریاست کمیته فنی فوتسال و فوتبال ساحلی، اما تنها پیامد انتخاب ساکت نبود. حکمی که برای ساکت صادر شد بیش از این ها در ورزش ایران جنجال به پا کرد. خیلی زود بعد از استعفای انصاری فرد همین تصمیم از سوی وحید شمسایی گرفته شد. شمسایی هم که عضوی از کمیته تحت ریاست انصاری فرد بود، دلیل استعفای خودش را روی کار آمدن ساکت مطرح کرد.
در واقع انتخاب محمدرضا ساکت به نظر به مذاق هیچکس جز همان کسانی که او را پشت میز جدید نشاندند خوش نیامده. ساکت بدون شک این روز ها یکی از پرکارترین های ورزش ایران است. او که به دلیل بازنشتگی از پشت میز دبیرکلی فدراسیون فوتبال بلند شد، حالا در پست های جدید ...

سرخط اخبار