خانه ملت و تقارب دو نهاد وکالت

روزنامه آفتاب یزد . دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ - ساعت ۰:۳۶

جلال الدین شیرژیان‪-‬ بعد از ورود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار و قرار دادن وکالت دادگستری در زیر مجموعه مقررات کسب و کار و فعالیت های اقتصادی، با واکنش های تند و گسترده جامعه وکلای دادگستری مواجه شد تا حدی که دامنه اعتراضات به تحصن در مقابل «خانه ملت» نیز منجر گردید. صرف نظر از این که ماهیت وکالت اساسا از شمول فعالیت های اقتصادی مد نظر طرح مزبورخارج است، لیکن رویکرد یکسان و مشترک اعضای جامعه دو نیم شده ی وکلای دادگستری در دفاع از حقوق ملت و کیان نهاد وکالت کم نظیر و
ستودنی است. ما نیز همانند نمایندگان محترم خانه ملت بر این باوریم که بدون اصلاح و تحول در نظام حقوقی به عنوان بخش لجستیک نرم، نظام اقتصادی کشور قادر به ورود به مرحله توسعه نخواهد بود. اما بدیهی است که این اصلاحات باید مبتنی بر چنان طراحی کارشناسی دقیقی باشند که هم ماهیت نامتجانس و ناهمگون با ارزش ها و هنجارهای پذیرفته شده جهانی نداشته باشند و هم مغایر با اصول شناخته شده نظام حقوقی- قضائی داخلی نباشند. شایسته است درمرحله اصلاحات قضائی، اعضای جامعه حقوقی کشور و بالاخص وکلای محترم دادگستری با تعامل سازنده وهمکاری منطقی با اعضای محترم خانه ملت، از یک طرف فرصت لازم برای گسترش توانمندی بالقوه این اجتماع تخصصی فراهم نمایند و از طرف دیگر با اصلاح قواعد حقوقی و سامان دهی به مقررات نهاد وکالت دادگستری بستر مناسب در جهت گام های توسعه حقوقی در کشور را مهیا کنند.
تجربه تاریخی درجهان گویای آن است که دوران اداره امورعمومی بر پایه الگوی سنتی سلسله مراتبی سال هاست که به پایان رسیده و با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و افزایش ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار