نخستین دوره ملی آموزش خلبانی پهپاد های کشاورزی در مرکز هراز شهرستان محمودآباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مازندران، نخستین کارگاه ملی آموزش خلبانی و فناوری پهباد های کشاورزی با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شرکت پرواز یاران سیرنگ با حضور ۱۰۰خلبان از سراسر استان در مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز شهرستان محمودآباد برگزار شد.
بهمن امیری لاریجانی دبیر همایش نخستین دوره ملی آموزش خلبانی پهپاد های کشاورزی بر معرفی، بومی سازی و بکارگیری تکنولوژی های نوین در حوزه کشاورزی بویژه نظام شالیزاری تاکید کرد و گفت:این دوره آموزشی با هدف افزایش بهره وری و کاهش هزینه تولید برگزار شد.
رییس مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز گفت: بکارگیری تکنولوژی های نوین در عرصه کشاورزی در جهت کاهش هزینه تولید و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی ضروری است.
فرازمند با تاکید بر لزوم تقویت همکاری و هماهنگی میان بخش های خصوصی و دولتی به تبیین سیاست های ستاد هوشمندسازی سازمان تحقیقات پرداخت.
او گفت: توجه کم به بخش خصوصی در بخش های دولتی سیاست گذار مانعی جدی در بسط و گسترش توسعه تکنولوژی های نوین در حوزه کشاورزی و جلب سرمایه گذاری است.
او با اشاره به نقش استان مازندران در تولیدات کشاورزی کشور، برگزاری دوره های آموزشی در جهت معرفی تکنولوژی های نوین در عرصه های شالیزاری را نقطه عطفی در جهت کاهش هزینه تولید و افزایش بهره وری در تولید و نیز ارتقاء سطح درآمد خانوار روستایی دانست.

سرخط اخبار