بارش نخستین باران پاییزی در همدان

خبرگزاری مهر دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۲۴
بارش باران پاییزی موجب لطافت و پاکیزگی هوای شهر همدان شد.

عصر دوشنبه بارش باران های پاییزی موجب لطافت و پاکیزگی هوای شهر همدان شد و طراوت خاصی به این شهر بخشید.

سرخط اخبار