یک پرش ۲۴۸ درصدی در "فاسمین"

لوگوی بورس نیوز بورس نیوز . جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹ - ساعت ۱۵:۶

کالسیمین در دوره ۹ ماهه به سود خالص ۸۹۳ میلیارد تومانی برابر با ۱۴۸ تومانی به ازای هر سهم رسید که رشد ۲۴۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
 این شرکت در فصل پاییز با فروش ۷۱۷ میلیارد تومانی، رکورد فروش فصلی خود را به ثبت رسانده است. فروش پاییز رشد ۶۴ درصدی نسبت به فصل قبل دارد.
حاشیه سود ناخالص ۶۸ درصد گزارش شده که بیشترین سطح از ابتدای سال مالی ۹۸ است.
سود عملیاتی در سه ماهه سوم با رشد ۲۷ درصدی نسبت به فصل قبل ۴۶۱ میلیارد تومان و سود خالص با افزایش ۳۳ درصدی ۴۴۷ میلیارد تومان بوده است.
 سود هر سهم فاسمین در پاییز حدود ۷۵ تومان بوده که این عدد در بهار و تابستان ۵۵ و ۵۶ تومان گزارش شده است.