آکوش هادهاژی گفت: «او باید دروغ بگوید چون زیاد دزدیده است. باید پروپاگاندایت را تمام کنی! باید به فسادت پایان بدهی!»اوربان که برای اولین بار پس از شکست سخت فیدش، حزب متبوع نخست وزیر مجارستان، در انتخابات شورای شهر در بوداپست در پارلمان سخنرانی می کرد از سوی نماینده مخالف دولت مورد نقد قرار گرفت حزب فیدز پس از یک دهه در انتخابات شورای شهر بوداپست شکست خورد. آکوش هادهاژی نماینده مخالفان از بوداپست، پایتخت مجارستان است. ویکتور اوربان درباره اشتباهات اروپا در رابطه با سیاست های اقتصادی و مهاجرتی سخنرانی می کرد که سخنان وی قطع شد و بلافاصله سخنگوی فیدز در پارلمان به کمک به نخست وزیر آمد و پرچم مجارستان برافراشته شد.
264 256

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار