به گزارش خبرگزاری مهر ، کمیته سیاسی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با انتشار بیانیه ای، در پاسخ به ۷۷ نفر از اصلاح طلبان که پس از حوادث آبان ماه بیانیه صادر کرده بودند، تاکید کردند:
متن این بیانیه به شرح زیر است:
به نام خدا
ملت شریف ایران!
پاسخ خشونت بار به تجمعات مردمی در اعتراض به گرانی بنزین طی دو روز گذشته در چندین شهرستان متاسفانه تاکنون فاجعه به همراه داشته و به قرار اطلاع منجر به جرح و حتی قتل نفس شده است. شلیک بی محابای تفنگی که از محل بیت المال برای دفاع از مردم فراهم شده به سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمده اند، مطلقا و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضاء نباید حتی لحظه ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند. دردآور است که با گذشت دهه ها از استقرار عدالت خانه و قانونی که حق و تکلیف مردم و حکومت در کشور ما را معین می کند همچنان حق طبیعی و خداداد هموطنان ما برای اعتراض به تصمیم های حکومتی چنین پایمال شود و تصمیمی اقتصادی که بایستی با هدف بهبود وضع مردم اتخاذ شود، منجر به چنین صدمات غیرقابل جبرانی می شود.
هموطنان ارجمند!
وقایع تلخ رخ داده پس از اعلام افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین نشان داد چگونه تاخیر و بی برنامگی در رسیدگی مدبرانه و به موقع به معضلات اساسی که سالیان متمادی مورد اشاره کارشناسان و دلسوزان کشور بوده و به جای آن اشتغال ارکان حاکمیت به دعواهای فرسایشی در داخل و خارج، فاجعه می آفریند. رویدادهای اخیر بار دیگر ثابت کرد تصمیم گیری در پستوهای حکومتی، بی توجهی به حاکمیت قانون و ارکان قانون اساسی و از همه مهم تر انکار حق آگاهی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار