طی حکمی از سوی رییس اتاق بازرگانی اصفهان دکتر مهدی خوروش به عنوان دبیرکل دوره نهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، مسعود گلشیرازی در جلسه معارفه دبیرکل جدید اتاق بازرگانی که با حضور اعضای هیات رئیسه و مدیران اجرایی اتاق برگزار شد، اظهار داشت: اتاق بازرگانی برای پیش رو بودن بایستی اتاق شاخص محور باشد و بر اساس شاخص های تعیین شده در راستای بهبود کسب و کار اعضا حرکت نماید.
وی با اشاره به اینکه این مسئولیت ها یک موهبت الهی است و نتیجۀ اقدامات عملی ما در ابعاد مختلف زندگی مردم تاثیر گذار است، گفت: ما در این دوره علاوه بر ارائه کامل خدمات اتاق نسل اول، مذاکرات و تعامل با نهادهای دولتی جهت تسهیل امور اعضا را در دستور کار خود قرار داده و تاثیرات پیاده سازی اتاق نسل دوم که شبکه سازی بین اعضا است نیز به گونه ای گردیده که مسئله فعالان اقتصادی تسهیل شده و حکمیت اتاق در شورای گفت و گو، کمیته حمایت قضایی، شوراهای مالیاتی و حوزه های دیگر پذیرفته شده است.
گلشیرازی افزود: علاوه بر پیاده سازی اتاق های نسل اول و دوم، اتاق را به سوی شاخص های نسل سوم که بهبود کسب و کار اعضا است، هدایت نماییم.
در پایان این جلسه احکامی با حضور هیات رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان شرح زیر اعطا شد:
مهدی خوروش، به عنوان دبیرکل دوره نهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان،سیدرسول رنجبران به عنوان قائم مقام دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان،غلامرضا سلیمانیان، به عنوان مدیر پشتیبانی،کیهان عباسیان، به عنوان مدیر خدمات اعضا، بهنام ابراهیمی، به عنوان مدیر بررسی های اقتصادی، روح اله میرزاامیری، مدیر امور کمیسیونها و تشکلها،احسان شهیر، مدیر امور کسب و کار، سیدمحمدهانی منصوری، مشاور خدمات نوین و مونا مهربان، سرپرست بازاریابی و ...

سرخط اخبار