آسمان فارس صاف همراه وزش باد

واحد مرکزی خبر چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۵:۴۶
آسمان استان فارس امروز صاف پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، اداره کل هواشناسی فارس، آسمان استان را صاف همراه با وزش باد، پیش بینی کرد.