این روزها به دلیل همه گیر شدن بیماری ویروس کرونا، اکثر افراد خانه نشین شده و بازارها، پاساژها و سایر کسب و کارهای سطح شهر هم تعطیل شده اند. شور و شوق بهاری هم در کوچه ها و خیابان ها مثل سال های قبل دیده نمی شود و به قول معروف "اینجا پرنده پر نمی زند".
سرخط اخبار