سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: عناصر طبیعت در ⁧‫فرهنگ ایرانی‬⁩ جلوه تماشایی دارد. ⁧‫نوروز⁩ جلوه ای از درهم تنیدگی طبیعت و فرهنگ است.

به گزارش خبرنگار ایمنا ، سید عباس موسوی در صفحه توئیتر خود نوشت: عناصر طبیعت در ⁧‫فرهنگ ایرانی ⁩ جلوه تماشایی دارد. ⁧‫نوروز⁩ جلوه ای از درهم تنیدگی طبیعت و فرهنگ است. در این خانه نشینی ناگزیر، ⁧‫روز طبیعت‬⁩ از ما جدا نیست؛ ⁧‫درخانه می مانیم ⁩ تا نحسی ⁧‫کرونا‬⁩ را با کمک هم و به عشق سلامتی خودمان و همه ایرانیان و جهانیان بدر کنیم. بهاری باشید.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار