الوطن قطر: ترامپ، جنگ جدیدی را در منطقه نمی خواهیم

ایرنا پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱:۱۰
تهران – ایرنا – روزنامه الوطن قطر نوشت: منطقه خلیج فارس تحمل جنگ جدیدی که ثروت های آن را بر باد دهد و فرزندان آن را قربانی کند، ندارد.

روزنامه الوطن چاپ دوحه روز چهارشنبه نوشت: واقعیتی وجود دارد که بر کسانی که تاریخچه جنگ میان ملت ها را دنبال می کنند پوشیده نیست و آن اینکه کسی که جنگی را آغاز می کند ممکن است پایان دهنده آن نباشد.
'احمد علی' نویسنده الوطن اضافه می کند: این واقعیت را می خواهم به کسانی یادآوری کنم که آن را فراموش کرده اند و به جنگی دیگر در منطقه می اندیشند که ممکن است جرقه های آن از ایران آغاز شود ولی ممکن است از کنترل آغاز کننده آن خارج و بسیار گسترده شود.
این واقعیت را در راستای قدرت نمایی واشنگتن با نمایش نیروها و تجهیزاتش شامل جنگنده ها، موشک های کروز و بمب افکن های راهبردی در آب های خلیج فارس می نویسم.
زیاده روی آمریکا در نمایش قدرت نظامی، ممکن است به شعله ور شدن جنگی گسترده در منطقه منجر شود.
ادعا و اتهام دونالد ترامپ و هم پیمانانش در منطقه برضد ایران هرچه باشد، نمی تواند توجیه گر این همه لشکرکشی در منطقه خلیج فارس باشد.
بدون تردید هنگامی که هواپیماهای مستقر بر عرشه ناو 'ابراهام لینکن' به پرواز درآیند و اولین موشک های خود را به سوی اهداف شلیک کنند، آتش آن دامن کسانی را که ترامپ را به آغاز جنگ تشویق کرده بودند می گیرد.
متاسفانه برخی طرف های عربی، بر اتش جنگ در منطقه می دمند و منطقه ما که در امنیت و ثبات بود به نا امن ترین و جنگی ترین منطقه تبدیل شده است.
کشورهای عربی خلیج فارس بیش از دیگران برای خرید جنگ افزار هزینه می کنند و بزرگترین انبارکنندگان سلاح در جهان هستند بدون اینکه بدانند، جنگ هایی که برای ان سلاح ذخیره می کنند درد و پشیمانی و خونریزی دربر دارد.
جنگ ها نه تنها دستاوردها را ویران می کند بلکه به مرگ بیگناهان، درد و رنج ...